Varnost?

Letenje z balonom je ena izmed najbolj varnih oblik letenja. Navkljub temu v našem podjetju ničesar ne prepuščamo naključju. Vlaganje v opremo in redno vzdrževanje sta po našem mnenju, poleg stalnega izobraževanja pilotov, osnovna pogoja za varno letenje.